Col·laboradors

Tenim la sort de comptar amb la col.laboració de diversos professionals,
però destaquem aquells que fan una contribució mes contínua tot creant
l’essència d’Entinta Printing.

Laura Herraiz Bianchi

Laura Herraiz Bianchi

Artista gravadora experta en gofrat, una de les tècniques de gravat més subtils i suggeridores. La tècnica consisteix en estampar una planxa gravada en relleu sense entintar-la.

Nombre

Vicky Testor

Dissenyadora gràfica, col·labora amb nosaltres en treballs de disseny i comunicació aportant els seus coneixements i les seves solucions gràfiques per a la realització de projectes de publicitat i disseny.